IT OUTSOURCING

IT Outsourcing

PONECHAJTE VAŠE IT STAROSTI NA NÁS A POKOJNE SA VENUJTE VÁŠMU BUSINESSU

Sieťam rozumieme na profesionálnej úrovni

ITOutsourcing predstavuje zabezpečenie IT potrieb pre Vašu spoločnosť formou externých zdrojov, resp. formou subdodávky. Zabezpečiť efektívneho fungovania IT vo Vašej spoločnosti formou interných zdrojov predstavuje vysoký náklad, či už z pohľadu zastrešenia všetkých IT odvetví, alebo z pohľadu nákladov na zamestnanca, zastupiteľnosti a pod. Outsourcing IT a správa sietí v dnešnej dobe predstavuje európsky a celosvetový  trend. Hlavným dôvodom je redukcia zamestnaneckých nákladov, orientácie na predmet podnikania, nevyhnutnosť profesionálnej a komplexnej služby.

K dispozícii pre Vás máme:

  • IT špecialistu pre serverové riešenia, virtualizácie, migrácie,
  • IT špecialistu so špecializáciou na siete LAN / WAN
  • IT špecialistu pre hardvér a poradenstvo v oblasti softvérových riešení
  • IT špecialistu pre vývoj aplikácií, programovanie, scriptovanie, migrácie
  • 7 servisných vozov a vlastnú servisnú kapacitu pre fyzické budovanie Vašich sietí, kamerových a zabezpečovacích systémov
  • HOTLINE

Máte zájem o naše služby? Zavoláme Vám!