Navštívte nás v našom zákazníckom centre:


KALINČIAKOVA 46
SENEC


Zobraziť mapu

02/ 32 12 12 32

Otvorené pondelok až piatok
od 9:00 do 18:00

V sobotu – ZATVORENÉZavolajte vopred a radi si s Vami dohodneme čas aj mimo otváracích hodín alebo priamo u Vás doma.0910 106 105

NONSTOP 24 hodinová HOTLINE služba technickej podporyNovinky:
  • V prevádzke máme nový vysielač pre obec Hrubá Borša.
  • V prevádzke máme nové vysielače v meste Senec.
  • V prevádzke máme nový vysielač pre obec Doľany.
  • V prevádzke máme nový vysielač v obci Štefanová.
  • V prevádzke máme nový vysielač v obci Bernolákovo.

O NÁS

Naša spoločnosť je prednostne zameraná na  poskytovanie telekomunikačných služieb, ktoré komplexne rozširujeme na súvisiacu techniku informačných a im obdobných technológií bežne využívanými  v domácnostiach či firmách .

HLAVNÉ ZAMERANIE

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE, STAROSTLIVOSŤ O SIETE A ZABEZPEČOVANIE ICH FUNGOVANIA
SERVIS A OPRAVA TECHNIKY INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, SPRÁVA KLIENTSKÝCH SIETÍ
BUDOVANIE A DODÁVKY SIETÍ A KABELÁŽE
TECHNIKA PRÍJMU TV SIGNÁLU – SATELITNÁ TECHNIKA, STAROSTLIVOSŤ A SERVIS
KAMEROVÉ SYSTÉMY, PRENOS A ZÁZNAMY OBRAZU-ZVUKU,
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY – ALARMY A VÝSTRAŽNÁ TECHNIKA
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY – AUDIO A VIDEO VRÁTNIKY, DOCHÁDZKOVÉ A OBCHÔDZKOVÉ SYSTÉMY
pozri viac v ponuke

KOMPLEXNOSŤ

Šírku poskytovaných služieb určili potreby našich klientov, pre ktorých sa stávame komplexným dodávateľom a to od pripojenia internetu cez  po bežne používanú kancelársku či domácu techniku informačných technológií až po techniku TV príjmu, satelitnú a zabezpečovaciu techniku a to s plnohodnotnou 24 hod. NONSTOP technickou podporou a  nadštandardnou starostlivosťou o problémy klienta.

TECHNOLOGICKÁ VYSPELOSŤ – SKÚSENOSTI

Budovanie a správu siete internetu pre našich klientov zabezpečujeme a obsluhujeme modernými postupmi a programami. Využívame najlepšie dostupné znalosti ochrany a zabezpečenia stability siete. Sme hrdýž na našu  flexibilitu hľadania nie problémov, ale ich riešení.
Realizovali sme viac ako 1500 dodávok – montáží – realizácií projektov od najjednoduchších montáží až po komplexné riešenia a ich následný servis. Našimi klietami sú tak fyzické osoby, domácnosti ale rovnako aj malé podniky, bytové spoločenstvá, firmy, reštaurácie, penzióny,  ale tiež sa nimi stávajú výrobné závody,  či významné podniky či inštitúcie.

PROKLIENTSKÝ PRÍSTUP

Základom  prístupu ku klientom je pravidlo, že sa ku klientom správame na základe našich princípov – rovnako ako sami k sebe navzájom. Klienta a našu povesť si vážime a oceňujeme.  Investujeme priebežne do moderných programov správy klientských vzťahov od zmlúv a dokladov až po ekonomiku a evidenciu.
Premyslene udržiavame kontakt s našimi klientmi, informujeme ich o svojich nových aktivitách, rýchlo a flexibilne reagujeme na ich podnety.
Nemáme nevyriešenú jedinú reklamáciu, súdne spory vedieme len s neplatičmi.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

PROFESIONALITA

Pracujeme na základe najaktuálnejších znalostí moderných tenológií a skúseností. Neustály proces vzdelávania a nebojácny novátorský prístup, tvorivosť a adaptabilita  nás posúva na realizátorov najlepších riešení.  Prepracovali sme sa medzi najlepších v využívaní najnáročnejších moderných  technologií v oblasti.

ZODPOVEDNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Všetci nerozdielne zodpovedáme našim klientom za našu prácu, dodržiavajúc naše záväzky, termíny a sľuby. Spoľahnutie sa, že dodržíme slovo je pre nás rozhodujúce  a považujeme ho za viac ako zmluvu. Legálnosť, priehľadnosť a férovosť vzťahov s našimi zákazníkmi, ale ja partnermi – dodávateľmi je podmienkou budovania skutočne zodpovedného dlhotrvajúceho vzťahu.

STABILITA A VYTRVALOSŤ

Vytrvalo a postupne budujeme sieť svojich klientov 9-ty rok, rozvíjame a rozširujeme našu spoločnosť. Cieľavedomo budujeme budúcnosť pre našu spoločnosť, našich klientov a kolegov. Vytrvalé investície do rozvoja každej z oblastí našej spoločnosti považujeme za základ pre budúcnosť.

ELÁN  – AKTIVITA

Odhodlane a vytrvalo si strážime našu vnútornú energiu. Vzájomne sa podporujeme, učíme a  sme k sebe mimoriadne nároční, aby sme sa stále  spoločne posúvali vpred.

ĽUDSKOSŤ

Úprimne a otvorene si dokážeme priznať svoju prípadnú chybu. Čestne uprednostňujeme svoje meno nad okamžitú momentálnu výhodu. Férovo a s dôverou rešpektujeme postoje i starosti iných, ale neuhýbame z cesty našich princípov.  Dobré vzťahy pokladáme za výhodu a uporednostňujeme ich s mottom “kde je vôľa a charakter, tam je správna cesta”.

PRAVDIVOSŤ

Skutočne sa riadime našimi princípmi. Hodnoty z ktorých tieto princípy pochádzajú sú pre nás tým najvzácnejším a neodstúpime od ich napĺňania už len z nášho vnútorného presvedčenia o ich správnosti.

HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ

História podnikania v oblasti internetového pripájania klientov sa začala poskytovaním služieb v roku 2004 ešte formou živnostenského podnikania až sme v roku 2009 začali fungovať plne profesionálne ako spoločnosť s.r.o.
9 ročné úspechy potvrdzujú myšlienku, že partia odhodlaných, vytrvalých a čestných  ľudí spoločne dokáže vytvoriť a rozvíjať profesionálnu firmu s priateľským a otvoreným prístupom k sebe navzájom  ako základ pre presadzovanie takýchto prístupov k našim klientom.
Postupne, ťažko, premyslene,  zaslúžene a nesmierne obetavo budujeme firmu ako dlhodobý spoločný projekt nášho stále rozširujúceho sa kolektívu. Potvrdením správnosti nášho postupu je, že sme sa stali dobre fungujúcim a stabilným podnikom, ktorý dokáže napĺňať svoju víziu.

VÍZIA

Prinášať internetové pripojenie, siete a telekomunikačné služby  či  moderné technológie ku klientom  férovo, komplexne, profesionálne a  v osobnom prístupe prijímať zodpovednosť za svoju prácu.
Chceme si zaslúžiť úspech profesionálnou prácou  s ľudským hodnotným prístupom pre našich klientov, partnerov i k sebe navzájom vo vnútri spoločnosti, aby sme si naďalej získavali  uznanie,  vážnosť a budúcnosť…