Kontakt

Máme 14 rokov skúseností v oblasti internetu a informačných systémov

Kontakt

ADRESA:

Kalinčiakova 46
Senec 903 01

INFOLINKA:


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Sídlo: Záhradná 658/63, Viničné 900 23

IČO: 44656653

DPH: SK 20 22 77 37 42

DIČ: 20 22 77 37 42

Doručovacia adresa– prevádzka: Kaliant s.r.o., Kalinčiakova 46, 903 01 Senec

BANKOVÉ SPOJENIE

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 26 26 23 41 58 / 1100

IBAN: SK 66 1100 0000 0026 2623 4158

SWIFT: TATR SK Bx

Obchodný Register:

Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 57191/B